کتاب آمریکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات مرکز - مترجم: علی عبداللهی-دهه 1920

آمریکا در ذهن بسیاری از آدم‌ها، سرزمین رویا و خیال است و یا سرزمین تحقق رویاها. ذهن جوان آغشته به رویا و خیال است. این جوان راهی آمریکا می‌شود تا به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق می‌افتد آمریکای کافکاست، نه آن آمریکای خیالی، رویای خوش به کابوسی بدل می‌شود.


خرید کتاب آمریکا
جستجوی کتاب آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب آمریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آمریکا


 کتاب یکی از ما
 کتاب ترز دکرو
 کتاب جادو،علم و دین
 کتاب دلتنگی ها و پرسه ها
 کتاب دانشمند و سیاستمدار
 کتاب گرگ بیابان