کتاب امپراتور جونز

اثر یوجین اونیل از انتشارات قطره - مترجم: یدالله آقاعباسی-دهه 1920