کتاب جمهوری آذربایجان

اثر محمدامین رسول زاده از انتشارات شیرازه - مترجم: تقی سلام زاده-دهه 1920

کتاب حاضر، علاوه بر ارزش تاریخی در توصیف تحولات و رخدادهای گوناگونی که به شکل گیری جمهوری آذربایجان منجر شد، به تبیین نوع استدلال و تفسیر خاصی از سرگذشت فرهنگی این سامان می‌پردازد که در نهایت زمینه ساز دگرگونی مزبور شده است. در خلال این پژوهش مردم آذربایجان، بیداری ادبی و ملی، جنگ جهانی و انقلاب کبیر، کمک برادرانة ترکیه، مجلس نمایندگان و اقدامات آن، استیلای بلشویکی، امپریالیسم سرخ و ... مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.


خرید کتاب جمهوری آذربایجان
جستجوی کتاب جمهوری آذربایجان در گودریدز

معرفی کتاب جمهوری آذربایجان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جمهوری آذربایجان


 کتاب هنر خوب و قشنگه اما خیلی درد داره
 کتاب خودخواهان
 کتاب خاطرات یک عامل سهام
 کتاب قرار بشر در عالم کیهانی
 کتاب جمهوری آذربایجان
 کتاب چرا مردان باید خوش پوش باشند