کتاب سگ

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات نیلوفر - مترجم: سروش حبیبی-دهه 1920

وقتی به او نزدیک شدم و بیش از یک متر از او فاصله نداشتم زوزه‌ای تیز سر داد و می‌کوشید که پوزه‌اش را از لای سیم‌های خاردار به من برساند. من به سمت او خم شده بودم و گرمی نفس و رطوبت نوک پوزه‌اش را بر کف دستم حس می‌کردم. دستم را می‌بوسید. آن‌وقت نوبت من بود که با او حرف بزنم. با او حرف زدم. طوری که هرگز در این اردوی درد با هیچ‌کس حرف نزده بودم.


خرید کتاب سگ
جستجوی کتاب سگ در گودریدز

معرفی کتاب سگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سگ


 کتاب هنر فکر کردن
 کتاب فلسفه هگل
 کتاب سگ
 کتاب مدیریت افکار عمومی
 کتاب دین ایرانی بر پایه متن های معتبر یونانی
 کتاب نامه های زندان