کتاب متافیزیک چیست

اثر مارتین هایدگر از انتشارات ققنوس - مترجم: سیاوش جمادی-دهه 1920

این‌ کتاب‌ یکی‌ از آثار کلیدی‌ هایدگر و درس‌گفتاری‌ است‌ که‌ وی‌ در سال‌ ١٩٢٩ به‌ مناسبت‌ انتصاب‌ به‌ جانشینی‌ هوسرل‌ در دانشگاه‌ فرایبورگ‌ ایراد کرده‌ است‌. هایدگر چهارده‌ سال‌ بعد یعنی‌ در سال‌ ١٩٤٣ یک‌ پس‌گفتار و بیست‌ سال‌ بعد -سال‌ ١٩٤٩- درآمدی‌ بر این‌ درس‌گفتار می‌افزاید که‌ این‌ را می‌توان‌ حاکی‌ از بیعت‌های‌ مجدد او با مضمون‌ این‌ درس‌گفتار طی‌ بیست‌ سال‌ دانست‌. این‌ درس‌گفتار کوتاه‌ در عین‌ حال‌ که‌ مضمون‌ هستی‌ و زمان‌ را دربر دارد، از نخستین‌ گام‌های‌ هایدگر در راه‌ چرخش‌ فکری‌ او نیز نشان‌ دارد.


خرید کتاب متافیزیک چیست
جستجوی کتاب متافیزیک چیست در گودریدز

معرفی کتاب متافیزیک چیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب متافیزیک چیست


 کتاب لازاروس خندید
 کتاب قتل راجر آکروید
 کتاب خانه ی زویا
 کتاب احضار روح
 کتاب خورشید همچنان می دمد
 کتاب گوریل پشمالو