کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

اثر ماکس وبر از انتشارات شباهنگ - مترجم: احمد صدارتی-دهه 1920

مفاهیم اساسی جامعه شناسی بخشی از مجکوعه بزرگ اقتصاد و جامعه اثر ماکس وبر است که سچر آن را به خاطر اهمیت ویژه اش جداگانه به زبان انگلیسی برگرداند و ترجمه فارسی نیز از روی همان صورت گرفته است


خرید کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی
جستجوی کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی در گودریدز

معرفی کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی


 کتاب شاهزاده و گدا
 کتاب پیک جنوب
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب جام زرین
 کتاب گربه ای زیر باران
 کتاب سرانجام شری