کتاب مقتول مقصر است

اثر فرانتس ورفل از انتشارات مروارید - مترجم: غزاله نوحی-دهه 1920

ورفل در پی مفهومی عمیق، تعامل پدر و پسر را به صورت نمادین به تصویر می کشد. در محیطی آکنده از قواعد پدرسالاری، طعم تلخی از سرکوب احساسات مشاهده می شود.

تحقیر های مداوم پدر، کینه ای سخت را در روح درهم شکسته ی فرزند می افروزد؛ اما هم زمان، پسر خواهان نابودی نقابی است که چهره ی پدرش را پوشانده تا از ورای آن، حقیقت او را مشاهده کند.


خرید کتاب مقتول مقصر است
جستجوی کتاب مقتول مقصر است در گودریدز

معرفی کتاب مقتول مقصر است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مقتول مقصر است


 کتاب لطفا رنج نکشید
 کتاب برلین الکساندر پلاتس
 کتاب سرشت زنان
 کتاب باد سه روزه
 کتاب بنویس جنایت
 کتاب دوازده صندلی