کتاب من احمق

اثر شروود اندرسن از انتشارات هرست - مترجم: علی جعفری-دهه 1920

شروود اندرسن(1941-1876)، نویسنده امریکایی است
کتاب دربردارنده دو داستان کوتاه از شروود اندرسن، نویسنده کلاسیک و پیشگام امریکا، درباره حال و هوای دوره نوجوانی به نام «منِ احمق» و «آخر چرا» است.
فاکنر درباره داستان «منِ احمق» گفته است: «به گمان من پس از «دل تاریکی» کنراد، «منِ احمق» بهترین داستان کوتاهی است که به عمرم خوانده ام». داستان حول محور مهتری اسب‌های مسابقه می‌چرخد. هرچند کار مهتری اسب‌ها اصولاً کار پست و محقری به حساب می‌آید، اما راوی داستان که جوان تازه‌سالی است به آن می‌نازد و فخر می‌فروشد. البته دیری نمی‌پاید که خواننده درمی‌یابد فخر فروشی و منم‌منم‌های راوی داستان از ناخرسندی او از زندگی نشات گرفته است.
«منِ احمق » نقب می‌زند به تو در توی ذهن یک جوان تازه سالِ دروغگو، دو شخصیتی، درس‌نخوانده و بفهمی نفهمی خل وضع.
روایت داستانی است از یک اتفاق ساده و مضحک که در آن راوی برای دلبری از محبوبش به دروغ متوسل می‌شود. البته این دروغ نتیجه عکس دارد و همه چیز نقش بر آب می‌شود، چون دست بر قضا محبوبش دلباخته شخصیت واقعی او شده است.
داستان دوم یکی از معروف‌ترین قصه های اندرسن به نام «‌آخر چرا» است: در واقع عنوان داستان مهم‌ترین پرسش در نوجوانی است. داستانی است که به شخصیت‌های حساس و کم‌سال تعلق دارد.
جهان «آخر چرا»، جهانی آکنده از انزوا، فرار از خانه، بی‌حوصلگی حاضر و غایب، لذت دور و خوشبختی احتمالی است؛ این جهانی است که ظاهراً مملو از فردیت انسان است و در عین حال بی اعتنا به این فردیت می‌نماید. اندرسن از چیزی استفاده می‌کندکه در نظر نوجوان زبانی است که می‌تواند به قلب راز جهان رخنه کند، زبانی که به جهت میل بدوی و اولیه خود هر چیز را تکرار می‌کند و نشان از افت و خیز یک زبان نوجوانانه دارد.


خرید کتاب من احمق
جستجوی کتاب من احمق در گودریدز

معرفی کتاب من احمق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب من احمق


 کتاب تاریخ زبان های سامی
 کتاب شادی در آسمان
 کتاب مسیح و اساطیر
 کتاب دفترهای زندان
 کتاب خانه ی روی صخره
 کتاب اقتصاد و جامعه