کتاب وجدان زنو

اثر ایتالو اسووو از انتشارات بان - مترجم: مرتضی کلانتریان-دهه 1920

در وجدان زنو اندیشه‌ی مرگ دست از گریبان زنو برنمی‌دارد و او بر این عقیده است که زندگی مبارزه‌ی بیهوده‌ای است که در آن سرانجام برد با مرگ خواهد بود؛


خرید کتاب وجدان زنو
جستجوی کتاب وجدان زنو در گودریدز

معرفی کتاب وجدان زنو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وجدان زنو


 کتاب نامه های نیچه
 کتاب ارلاندو
 کتاب چهار غول بزرگ
 کتاب ژوزفین آوازه خوان یا قوم موش ها
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب خیابان یک طرفه