کتاب وجدان زنو

اثر ایتالو اسووو از انتشارات بان - مترجم: مرتضی کلانتریان-دهه 1920

در وجدان زنو اندیشه‌ی مرگ دست از گریبان زنو برنمی‌دارد و او بر این عقیده است که زندگی مبارزه‌ی بیهوده‌ای است که در آن سرانجام برد با مرگ خواهد بود؛


خرید کتاب وجدان زنو
جستجوی کتاب وجدان زنو در گودریدز

معرفی کتاب وجدان زنو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وجدان زنو


 کتاب رهایی
 کتاب پر
 کتاب پیک جنوب
 کتاب تخم مرغ های شوم
 کتاب مجموعه نمایشنامه های کوتاه یوجین اونیل
 کتاب سرانجام شری