کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک

اثر اروین پانوفسکی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: محمد سپاهی-دهه 1920
خرید کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک
جستجوی کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک در گودریدز

معرفی کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک


 کتاب شرکای جرم
 کتاب سوگنامه ها و ترانه ها
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب سه استاد (رساله دوم:دیکنز)
 کتاب باد سه روزه
 کتاب رمان نانوشته