کتاب یادداشتهای شیطان

اثر لیانید آندری یف از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-دهه 1920

رمان یادداشتهای شیطان بازتاب دریافت اوست از ابر انسان نیچه مفهومی که اساس آثار ادبی یک نسل را به خود اختصاص داد. آندری یف نیز مانند داستایفسکی گمان می کرد تعارض خیر و شر در خود انسان نهفته است


خرید کتاب یادداشتهای شیطان
جستجوی کتاب یادداشتهای شیطان در گودریدز

معرفی کتاب یادداشتهای شیطان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشتهای شیطان


 کتاب طلوع در استایلز
 کتاب مجموعه اشعار پل الوار
 کتاب منظومه سرزمین بی حاصل
 کتاب نادیا
 کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن
 کتاب مرد کوچک