کتاب یادداشتهای شیطان

اثر لیانید آندری یف از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-دهه 1920

رمان یادداشتهای شیطان بازتاب دریافت اوست از ابر انسان نیچه مفهومی که اساس آثار ادبی یک نسل را به خود اختصاص داد. آندری یف نیز مانند داستایفسکی گمان می کرد تعارض خیر و شر در خود انسان نهفته است


خرید کتاب یادداشتهای شیطان
جستجوی کتاب یادداشتهای شیطان در گودریدز

معرفی کتاب یادداشتهای شیطان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشتهای شیطان


 کتاب سکه سازان
 کتاب در زمان ما
 کتاب ترانه های کودکانه
 کتاب نیویورک به دیترویت
 کتاب کلید سیمین
 کتاب ثروتمندترین مرد بابل