کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب یادداشتهای شیطان

کتاب یادداشتهای شیطان

اثر لیانید آندری یف از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب بهترین داستان های کوتاه جیمز جویس

کتاب بهترین داستان های کوتاه جیمز جویس

اثر جیمز جویس از انتشارات نگاه


 کتاب گاندی

کتاب گاندی

اثر گاندی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب مقتول مقصر است

کتاب مقتول مقصر است

اثر فرانتس ورفل از انتشارات مروارید


 کتاب نقاب

کتاب نقاب

اثر نلا لارسن از انتشارات نشر نی


 کتاب رویاهای زمستانی

کتاب رویاهای زمستانی

اثر اف. اسکات فیتزجرالد از انتشارات دبیر


 کتاب این سوی بهشت

کتاب این سوی بهشت

اثر اف. اسکات فیتزجرالد از انتشارات ققنوس


 کتاب زیبا و ملعون

کتاب زیبا و ملعون

اثر اف. اسکات فیتزجرالد از انتشارات ققنوس


 کتاب جیب بر

کتاب جیب بر

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات سرایش


 کتاب سه استاد (رساله دوم:دیکنز)

کتاب سه استاد (رساله دوم:دیکنز)

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات دنیای نو