کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب ریخت شناسی قصه های پریان

کتاب ریخت شناسی قصه های پریان

اثر ولادیمیر پراپ از انتشارات توس


 کتاب وجدان زنو

کتاب وجدان زنو

اثر ایتالو اسووو از انتشارات بان


 کتاب قتل اتسویا

کتاب قتل اتسویا

اثر جونیچیرو تانیزاکی از انتشارات چترنگ


 کتاب نیچه

کتاب نیچه

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات مرکز


 کتاب رسوایی در کشور بوهم

کتاب رسوایی در کشور بوهم

اثر آرتور کانن دویل از انتشارات هرمس


 کتاب پی یر و لوسی

کتاب پی یر و لوسی

اثر رومن رولان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب شهر در گذر زمان

کتاب شهر در گذر زمان

اثر ماکس وبر از انتشارات شرکت سهامی انتشار


 کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

اثر ماکس وبر از انتشارات قطره


 کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

اثر ماکس وبر از انتشارات شباهنگ


 کتاب دانشمند و سیاستمدار

کتاب دانشمند و سیاستمدار

اثر ماکس وبر از انتشارات علم