کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب مکتب بودا پست

کتاب مکتب بودا پست

اثر گئورگ لوکاچ از انتشارات نشر چشمه


 کتاب ایگو و اید

کتاب ایگو و اید

اثر زیگموند فروید از انتشارات پندار تابان


 کتاب کشتی مرده ها

کتاب کشتی مرده ها

اثر ب تراون از انتشارات هرمس


 کتاب زرد کرومی

کتاب زرد کرومی

اثر آلدوس هاکسلی از انتشارات نیلوفر


 کتاب تاریخ لباس

کتاب تاریخ لباس

اثر ماری جی هوستون از انتشارات پیله


 کتاب گزیده هرمنویتیک معاصر

کتاب گزیده هرمنویتیک معاصر

اثر یوزف بلایشر از انتشارات پرسش


 کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

اثر جرج بریجمن از انتشارات موج


 کتاب مترسگ

کتاب مترسگ

اثر روبرتو آرلت از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب اسکندر

کتاب اسکندر

اثر کلاوس مان از انتشارات نیماژ


 کتاب کنسول در شرق

کتاب کنسول در شرق

اثر آلبرت چارلز راتیسلاو از انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی