کتاب ابلیس نامه

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات برج - مترجم: یلدا بیدختی نژاد-دهه 1920

ابلیس‌نامه نخستین داستان بلند بولگاکُف است که در آن واقعیت و خیال به هم آمیخته. او سنت نثر رئالیستی را که در آن زندگی اجتماعی، شرح‌ حال قهرمان‌ها، وصف دقیق و جزئی وقایع روزمره‌ و بازسازی فضاها و مناظر شهری از عناصر اصلی است، با فانتزی و ماوراءالطبیعه در هم می‌آمیزد و به قرن بیستم هدیه می‌کند و در مسیر استفاده از گروتسک و فانتزی، پا جای پای معلمش نیکالای گوگول می‌گذارد


خرید کتاب ابلیس نامه
جستجوی کتاب ابلیس نامه در گودریدز

معرفی کتاب ابلیس نامه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ابلیس نامه


 کتاب اسطوره در روان شناسی بدوی
 کتاب میان باغ های پرتقال
 کتاب Passing
 کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری
 کتاب کلرامبو
 کتاب تجربه و طبیعت