کتاب تاملات دکارتی

اثر ادموند هوسرل از انتشارات نشر نی - مترجم: عبدالکریم رشیدیان-دهه 1920

تأملات دکارتی اثری است محصول دوران پختگی اندیشه‌های هوسرل. در این کتاب تقریباً کلیه‌ی مضامین و مفاهیم پدیده‌شناسی نظیر رسالت دکارتی فلسفه، اپوخه و تقلیل، اگوی استعلایی، پدیده‌شناسی به‌مثابه علمی اگولوژیک، ساختار قصدی آگاهی، اگوی دیگر و اشتراک بین‌الاذهانی، تقویم انواع عینیت‌ها از ماده و طبیعت تا نفس و روح و جهان فرهنگی به‌نحوی فشرده و در صورتبندی‌های تقریباً‌ نهایی‌شان بررسی می‌شوند. گرچه هوسرل نتوانست به آرزوی خود برای بازنگری و تبدیل این سخنرانی‌ها به گزارشی کاملاً نظام‌مند جامه‌ی عمل بپوشاند با این حال این کتاب را «اثر عمده‌ی زندگی خویش و طرحی بنیادی از فلسفه، روش و مسائل آن» می‌دانست.


خرید کتاب تاملات دکارتی
جستجوی کتاب تاملات دکارتی در گودریدز

معرفی کتاب تاملات دکارتی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تاملات دکارتی


 کتاب بزرگ رودی دودل
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب بیست ترانه عاشقانه
 کتاب گربه ای زیر باران
 کتاب به سوی فانوس دریایی
 کتاب ژوزفین آوازه خوان یا قوم موش ها