کتاب خاستگاه عهد جدید

اثر آدولف فون هارناک از انتشارات ادیان و مذاهب - مترجم: حامد فیاضی-دهه 1920

این کتاب با رویکردی تاریخی، به بررسی عوامل واقعی پیدایش عهد جدید و نیز پیامدهای آن بر باورها و عقاید مسیحیت می‌پردازد. نویسنده، که از برجسته‌ترین شخصیت‌های جریان الهیاتی لیبرال مسیحی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است، در این کتاب، نقادانه دیدگاه‌های سنتی مسیحی در زمینه پیدایش عهد جدید را بحث و بررسی کرده و با تکیه بر شواهد تاریخی، نتایج و نکات بدیعی را ارایه می‌کند.


خرید کتاب خاستگاه عهد جدید
جستجوی کتاب خاستگاه عهد جدید در گودریدز

معرفی کتاب خاستگاه عهد جدید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاستگاه عهد جدید


 کتاب هنر فکر کردن
 کتاب فلسفه هگل
 کتاب سگ
 کتاب مدیریت افکار عمومی
 کتاب دین ایرانی بر پایه متن های معتبر یونانی
 کتاب نامه های زندان