کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب درسو اوزالا

کتاب درسو اوزالا

اثر ولادیمیر آرسنیف از انتشارات نیلوفر


 کتاب کتاب دوست من

کتاب کتاب دوست من

اثر آناتول فرانس از انتشارات نشر مان


 کتاب آخرین تابستان کلینگزور

کتاب آخرین تابستان کلینگزور

اثر هرمان هسه از انتشارات اساطیر


 کتاب پرومته سست زنجیر

کتاب پرومته سست زنجیر

اثر آندره ژید از انتشارات اساطیر


 کتاب مکتب بودا پست

کتاب مکتب بودا پست

اثر گئورگ لوکاچ از انتشارات نشر چشمه


 کتاب ایگو و اید

کتاب ایگو و اید

اثر زیگموند فروید از انتشارات پندار تابان


 کتاب کشتی مرده ها

کتاب کشتی مرده ها

اثر ب تراون از انتشارات هرمس


 کتاب زرد کرومی

کتاب زرد کرومی

اثر آلدوس هاکسلی از انتشارات نیلوفر


 کتاب تاریخ لباس

کتاب تاریخ لباس

اثر ماری جی هوستون از انتشارات پیله


 کتاب گزیده هرمنویتیک معاصر

کتاب گزیده هرمنویتیک معاصر

اثر یوزف بلایشر از انتشارات پرسش