کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

کتاب طراحی تشریحی بدن انسان

اثر جرج بریجمن از انتشارات موج


 کتاب مترسگ

کتاب مترسگ

اثر روبرتو آرلت از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب اسکندر

کتاب اسکندر

اثر کلاوس مان از انتشارات نیماژ


 کتاب کنسول در شرق

کتاب کنسول در شرق

اثر آلبرت چارلز راتیسلاو از انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی


 کتاب راز هفت ساعت

کتاب راز هفت ساعت

اثر آگاتا کریستی از انتشارات هرمس


 کتاب هنرمند گرسنه

کتاب هنرمند گرسنه

اثر فرانتس کافکا از انتشارات باهم


 کتاب خطرناک ترین شکار

کتاب خطرناک ترین شکار

اثر ریچارد کانل از انتشارات اندیشه نیکو


 کتاب بیست شعر عاشقانه و یک سرود ناامیدی

کتاب بیست شعر عاشقانه و یک سرود ناامیدی

اثر پابلو نرودا از انتشارات مروارید


 کتاب روش من

کتاب روش من

اثر آرون نیمزوویچ از انتشارات شباهنگ


 کتاب یادداشت های میجر نوئل در کردستان

کتاب یادداشت های میجر نوئل در کردستان

اثر میجر ادوارد ویلیام چارلز نوئل از انتشارات رسا