کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب اسطوره در روان شناسی بدوی

کتاب اسطوره در روان شناسی بدوی

اثر برانیسلاو مالینوفسکی از انتشارات یکشنبه


 کتاب میان باغ های پرتقال

کتاب میان باغ های پرتقال

اثر ویسنته بلاسکو ایبانیث از انتشارات قصه باران


 کتاب Passing

کتاب Passing

اثر نلا لارسن از انتشارات کاج بوک


 کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری

کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری

اثر آدام متز از انتشارات امیرکبیر


 کتاب کلرامبو

کتاب کلرامبو

اثر رومن رولان از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب تجربه و طبیعت

کتاب تجربه و طبیعت

اثر جان دیویی از انتشارات بیدگل


 کتاب روشنایی های بوهم

کتاب روشنایی های بوهم

اثر رامون ماریا دل بایه اینکلان از انتشارات نشر نی


 کتاب بیلی باد ملوان

کتاب بیلی باد ملوان

اثر هرمان ملویل از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب مقدمه بر مابعدالطبیعه

کتاب مقدمه بر مابعدالطبیعه

اثر هانری برگسون از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب تیپ های شخصیت

کتاب تیپ های شخصیت

اثر کارل گوستاو یونگ از انتشارات نشر کتاب پارسه