کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب هنرمند گرسنه

کتاب هنرمند گرسنه

اثر فرانتس کافکا از انتشارات باهم


 کتاب خطرناک ترین شکار

کتاب خطرناک ترین شکار

اثر ریچارد کانل از انتشارات اندیشه نیکو


 کتاب بیست شعر عاشقانه و یک سرود ناامیدی

کتاب بیست شعر عاشقانه و یک سرود ناامیدی

اثر پابلو نرودا از انتشارات مروارید


 کتاب روش من

کتاب روش من

اثر آرون نیمزوویچ از انتشارات شباهنگ


 کتاب یادداشت های میجر نوئل در کردستان

کتاب یادداشت های میجر نوئل در کردستان

اثر میجر ادوارد ویلیام چارلز نوئل از انتشارات رسا


 کتاب سفرنامه ی ژاک هردوان

کتاب سفرنامه ی ژاک هردوان

اثر ژاک هردوان از انتشارات نشر مان


 کتاب داستان های دن

کتاب داستان های دن

اثر میخائیل شولوخف از انتشارات اشاره


 کتاب زندگی من

کتاب زندگی من

اثر برانیسلاو نوشیچ از انتشارات کارنامه


 کتاب بازداری ها، نشانگان و اضطراب

کتاب بازداری ها، نشانگان و اضطراب

اثر زیگموند فروید از انتشارات نگاه


 کتاب ریچل

کتاب ریچل

اثر آنجلینا ولد گریمکه از انتشارات مهراندیش