کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب حسد

کتاب حسد

اثر یوری آلیشا از انتشارات ماهی


 کتاب سیاست اروپا در ایران

کتاب سیاست اروپا در ایران

اثر محمود افشار از انتشارات سخن


 کتاب قصیده اندوه تار (سه زبانه)

کتاب قصیده اندوه تار (سه زبانه)

اثر فدریکو گارسیا لورکا از انتشارات دوات معاصر


 کتاب گزیده ی داستان های صادق هدایت (دو جلدی با قاب)

کتاب گزیده ی داستان های صادق هدایت (دو جلدی با قاب)

اثر صادق هدایت از انتشارات مکتوب


 کتاب نرودا

کتاب نرودا

اثر پابلو نرودا از انتشارات بیدگل


 کتاب در عالم موسیقی و صنعت

کتاب در عالم موسیقی و صنعت

اثر علینقیخان وزیری از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب تیمور لنگ

کتاب تیمور لنگ

اثر هارولد آلبرت لمب از انتشارات ارتباط نوین


 کتاب قاموس کتاب مقدس

کتاب قاموس کتاب مقدس

اثر جیمز هاکس از انتشارات اساطیر


 کتاب اسموکی اسب گاوچران

کتاب اسموکی اسب گاوچران

اثر ویل جیمز از انتشارات محراب قلم


 کتاب تب یونجه

کتاب تب یونجه

اثر نوئل کاورد از انتشارات قطره