کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب ابلیس نامه

کتاب ابلیس نامه

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات برج


 کتاب معمای جاده ساحل

کتاب معمای جاده ساحل

اثر فرانکلین دیکسون از انتشارات محراب قلم


 کتاب حلقه: کمدی در سه پرده

کتاب حلقه: کمدی در سه پرده

اثر ویلیام سامرست موآم از انتشارات نشر نی


 کتاب کتاب های فراموش شده عدن

کتاب کتاب های فراموش شده عدن

اثر راذرفورد ایچ ، پلت جی آر از انتشارات ادیان و مذاهب


 کتاب علف

کتاب علف

اثر مریان کالدول کوپر از انتشارات نامک


 کتاب A Farewell to Arms

کتاب A Farewell to Arms

اثر ارنست همینگوی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Trial

کتاب The Trial

اثر فرانتس کافکا از انتشارات معیار علم


 کتاب The Great Gatsby

کتاب The Great Gatsby

اثر اف اسکات فیتزجرالد از انتشارات معیار علم


 کتاب The Castle

کتاب The Castle

اثر فرانتس کافکا از انتشارات معیار علم


 کتاب Siddhartha

کتاب Siddhartha

اثر هرمان هسه از انتشارات معیار علم